O nás

CENTRUM PÉČE ČERČANY

KOMUNITNÍ CENTRUM SE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI PŘI HOSPICI DOBRÉHO PASTÝŘE

KONTAKTY

KOMUNITNÍ CENTRUM
Bc. Světlana Germeková
731 461 131
germekova@hospic-cercany.cz

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Mgr. Eva Rosová, DiS.
734 695 547
socialni@hospic-cercany.cz

OBCE BLÍŽ LIDEM
Klára Dvořáková, DiS.
733 741 046
cercansko@obceblizelidem.cz

Centrum Péče Čerčany (CPČ) směřuje k aktivizaci komunitního života v mikroregionu Čerčan a okolních obcí, k aktivní spolupráci uvnitř komunity, probuzení sounáležitosti, vzájemné pomoci, rozvoji dobrovolnictví a společenské odpovědnosti komunity.

Objekt CPČ disponuje bezbariérovými prostory k realizaci komunitních, klubových, tvůrčích, pohybových a vzdělávacích aktivit. Ve vstupní hale se nachází rozsáhlá knihovna.

Projekt zároveň řeší dostupnost sociálních služeb a jejich vzájemnou návaznost, umožňuje realizaci aktivizačních a inkluzivních činností pro osoby se zdravotním postižením, sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením.

CPČ nabízí 5 dní v týdnu dostupnou službu odborného sociálního poradenství, pečovatelskou službu, půjčovnu kompenzačních pomůcek. Jedna z kanceláří slouží jako sídlo sociální pracovnice vykonávající terénní a komunitní sociální práci v rámci projektu Obce blíž lidem partnerské organizace Ruah, o.p.s.

Realizace Centra Péče Čerčany byla podpořena částkou 14,25 mil. Kč v rámci 7. dotační výzvy: „MAS Posázaví – IROP – Komunitní centra“ s vazbou na výzvu ŘO IROP č. 62 „Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD“.

Na financování dostavby se aktivně podílí na dva tisíce dárců z řad fyzických a právnických osob v rámci dárcovské výzvy „padesát tisíc padesátikorun“.