Název projektu: Centrum Péče Čerčany
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/16_072/0012133
Projekt Centrum Péče Čerčany je spolufinancován Evropskou unií. Příspěvek EU na projekt: Dotace ze strukturálního fondu ERDF: 14 249 999,05 Kč.
Dotace je poskytnuta z programu: Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020 („IROP“).

KALENDÁŘ AKTIVIT KOMUNITNÍHO CENTRA

KURZY A LEKCE