Komunitní centrum

KONTAKT NA KOORDINÁTORA

Bc. Světlana Germeková
731 461 131
germekova@hospic-cercany.cz