Komunitní centrum

KONTAKT NA KOORDINÁTORA

Bc. Barbora Rezková
720 158 178
rezkova@hospic-cercany.cz

Angličtina pro dospělé
Chcete se začít učit anglicky nebo své znalosti jen oprášit? Přihlaste se nám. V této chvíli se formují 2 skupiny s maximální kapacitou 8 studentů. Výuka bude probíhat v pondělí od 9:00 do 10:00 a od 10:30 do 11:30, cena za lekci: 150 Kč, platba čtvrtletně. Lektorka: Bc. Vladana Hnátková, bližší info: 720 158 178 Kurz doporučujeme maminkám na MD, svou ratolest můžete během výuky nechat si hrát v rámci pondělní herničky v Dobrobistru (poplatek za hernu = 50 Kč na dopoledne).
Keramická dílna
Tradiční keramická dílna pro malé i velké. Kdy: Pondělí 16:30 - 18:00 (do 18:30 společný úklid) Lektorka: Jana (Kalinová) Reichelová Bližší informace: 720 158 178