Komunitní centrum

KONTAKT NA KOORDINÁTORA

Bc. Barbora Rezková
720 158 178
rezkova@hospic-cercany.cz