Sociální služby

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Jsme zde pro pro všechny, kteří potřebují poradit a podržet v nepříznivé životní situaci.

Poskytujeme podporu a informace seniorům, osobám s chronickým onemocněním nebo s jiným zdravotním, tělesným či kombinovaným postižením, pacientům v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění, a také jejich rodinným příslušníkům.

Pro naše klienty zajišťujeme bezpečné a podpůrné prostředí. Seznamujeme je s jejich právy a povinnostmi, které jim pomáháme naplňovat.

Naše služby jsou vždy diskrétní a může je zdarma využít každý člověk, který se ocitl v obtížné životní situaci… VÍCE ZDE

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Posláním pečovatelské služby je zajistit kvalitní a bezpečnou péči a podporu těm, kteří se již bez pomoci druhé osoby neobejdou, a umožnit jim tak zůstat co nejdéle ve svém přirozeném a důvěrném sociálním prostředí – ve svých domovech nebo v zařízení sociálních služeb, v němž není zajištěná nepřetržitá ošetřovatelská péče.

Pečujeme o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, ale také o rodiny s dítětem či vícero dětmi, je-li nutná pomoc druhé osoby.

Pečovatelskou službu neposkytujeme těžce mentálně postiženým osobám, lidem bez přístřeší, osobám závislým na návykových látkách, jedincům s agresivním chováním.

Službu poskytujeme v pracovní dny od pondělí do pátku vždy od 8:00 do 16:00 v místě bydliště klientů… VÍCE ZDE

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Pomáháme lidem při postupné ztrátě soběstačnosti a poskytujeme podporu v tíživé životní situaci. Zapůjčením potřebné pomůcky můžeme přispět ke zvýšení samostatnosti pacienta a zvýšit tak kvalitu jeho života.

Pomůcky lze objednat telefonicky nebo osobně.

Vyzvednout si je můžete přímo v půjčovně nebo Vám je dovezeme domů prostřednictvím služby asistenčního auta.

Naučíme Vás pomůcku používat, a pokud bude potřeba, uvedeme ji do provozu (zapojení, montáž)…

V tuto chvíli provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek v Benešově, provoz půjčovny v Centru Péče Čerčany bude zahájen 19/9/2022… VÍCE ZDE

TERÉNNÍ A KOMUNITNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE

Záměrem terénní a komunitní sociální práce je řešení problémů sociálně vyloučených osob nebo osob vyloučením ohrožených v regionu Čerčan a okolí.

Projekt se zaměřuje na vytvoření jednotného systému sociální práce v celém území tak, aby byla pomoc sociálně vyloučeným dostupná všem potřebným stejným způsobem.

Jednou z forem sociální práce je i aktivace komunity. Sociální pracovnice se věnují jednotlivcům, kterým pomáhají s trvale udržitelným řešením problémů, ale pracují i se společenskými problémy a pomáhají komunitě vytvářet nástroje, které budou na tyto výzvy reagovat.

Terénní a komunitní sociální práci zajišťují sociální pracovnice partnerské organizace Ruah, o.p.s… VÍCE ZDE